رمز بازی

رمز بازیAGE Of Mythology

در بازی کليد Enter را فشار داده و کد های زير را وارد کنيد:

تو ضيحات

Code

1000 غذا

JUNK FOOD NIGHT

1000 طلا

ATM OF EREBUS

1000 چوب

TROJAN HORSE FOR SALE

شهاب سنگ

BAWK BAWK BOOM

قدرتمند ساختن خودمان

DIVINE INTERVENTION

ساختن سريع

L33T SUPA H4X0R

سريع کرگدن ثروتمند شود

WUV WOO

چنگال بچه

TINES OF POWER

باز شدن تمام نقشه

LAY OF THE LAND

پنهان کردن نقشه

UNCERTAINTY AND DOUBT

ليزر

O CANADA

آذرخش زدن 

WRATH OF THE GODS

بسيار ميمون

I WANT TEH MONKEYS!!!!!

حداکثر طرفداری کردن

MOUNT OLYMPUS

خدای جديد

PANDORAS BOX

شب

IN DARKEST NIGHT

آب قرمز

RED TIDE

نشان دادن همه حيوانات روی نقشه

SET ASCENDANT

آهسته پايين آمدن

CONSIDER THE INTERNET

قهرمان کوچک لشگر

ISIS HEAR MY PLEA

تبديل انميس به بزغاله

GOATUNHEIM

تنهايی ميتوان همه آبها را حرکت داد

CHANNEL SURFING

توت دادن درختان

FEAR THE FORAGE

بردن بازی

THRILL OF VICTORY

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم تیر ۱۳۸۶ساعت 20:19  توسط مملی  |